Πιστεύω πως οι πολεμικές τέχνες αποτελούν μια από τις πιο ολοκληρωμένες μορφές προπόνησης του χώρου των αθλημάτων, αφού ένας ολοκληρωμένος αθλητής θα πρέπει να  προπονηθεί τόσο στη δύναμη όσο και στη ταχύτητα καθώς και στην εκρηκτικότητα και την ευκινησία.  

Διαβάστε περισσότερα: Ελαστικότητα και Διατάσεις στις πολεμικές τέχνες